Inteligentní budovy

Systémy měření a regulace realizované naší společností jsou určeny zejména klientům, kteří touží po efektivním, hospodárném a funkčním provozu objektů, často nazývaném inteligentním řízením budovy. Použití tohoto termínu sice v dnešní době odkazuje spíše na rozsáhlé průmyslové komplexy nebo administrativní, zdravotnická a vzdělávací centra, ale systém měření a regulace je vhodný i pro svým rozsahem menší objekty typu rodinných domů či bytů. Naše společnost je schopna nabídnout klientům individuální přístup, precizní návrh, rychlou realizaci a pečlivý servis systému měření a regulace odpovídající jejich konkrétním přáním a specifickým charakteristikám objektu.

Jednotlivé realizované projekty měření a regulace se navzájem liší svým rozsahem, jsou však založeny na totožných principech: snaze o optimalizovaný, energeticky nenáročný provoz technologií a důrazu na maximální bezpečnost docílenou minimálním vstupem lidského faktoru v procesu jeho obsluhy či údržby. Výsledkem je získání dokonalého přehledu o aktuálně probíhajících procesech, potencionálních poruchách, ale zejména možnosti využití bezchybně fungujícího systému integrujícího instalované technologie. V souvislosti se systémy měření a regulace se jedná o řízení vytápění, chlazení, osvětlení, klimatizace, elektronických zabezpečovacích systémů, elektronické požární signalizace, kamerových systémů, atd.

Zásadními standardy, jimiž poměřujeme námi instalované centrální řídící systémy a systémy měření a regulace, jsou zejména jejich jednoduchost (poskytování vždy jen těch nejzásadnějších informací), vynikající technická kvalita (garantující bezchybný a spolehlivý provoz) a flexibilita.

Jednotlivé varianty projektů inteligentního domu a měření a regulace se liší podle struktury integrovaných systémů, jež je možné vzájemně provázat na dvou úrovních nebo je kombinovat. První variantou systému měření a regulace je řízení a regulace rozsahem menších technologických systémů objektu prostřednictvím autonomně fungujících pod stanic, které jsou navzájem propojené sběrnicí a umožňují sdílení posbíraných informací. Druhou, vyšší úroveň, tvoří řídící centrála ve formě PC s odpovídajícím softwarem zajišťující centrální dohled a komunikaci se všemi systémy a monitoring jejich aktuálních stavů či hlášením poruchových událostí. Jsou-li koncová zařízení tzv. inteligentní, tedy je-li možné je ovládat prostřednictvím některého protokolu nebo pouze elektricky, pak je samozřejmostí, že řídící systém na základě programově zvolených parametrů tyto systémy a zařízení aktivně ovládá. Řídící software systému měření a regulace máme bohaté zkušenosti. navrhujeme vždy s ohledem na velikost objektu a zejména na rozsah monitorovaných (ovládaných systémů) a jejich koncových prvků. Jsme připraveni realizovat také projekty řízení budov dálkově v několika lokalitách od sebe vzdálených. I s těmito systémy

Inteligentní budova a zejména systém měření a regulace poskytuje klientovi nejen komfort podle jeho představ, ale zejména úsporu provozních nákladů. Díky přesné regulaci teploty, vlhkosti, osvětlení či klimatizace nabízí vnitřní klima objektů na té nejvyšší úrovni. Naše společnost je schopna nabídnout to nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější řešení systému měření a regulace ve velkých administrativních centrech, průmyslových halách, supermarketech, ale také v malém rozsahu napřík

lad v rodinných domech.

Komentáře nejsou povoleny.

  • Ukázky našich vizualizací

    mondo_1 eb4 2vv2 mth_kolin_1_resize
  • Námi řízené technologie

    ckd-kutna-hora-dvoupatrovy-kote gynekologie-fn-hradec-kralove-chlazeni3 regulace-plynoveho-kotle chirurgie
  • SWcontrol Cyklo team

    dsc03982_resize set_1