Tepelné hospodářství

kour_tv002Oblast tepelného hospodářství je naším stěžejním oborem působnosti. Za více jak 15 let jsme nasbírali velmi cenné zkušenosti a poznatky v této oblasti. Díky tomu dosahujeme velmi efektivního snížení nákladů investora nejen na vytápění, ale i na chlazení průmyslových a obytných prostor. Investice zákazníka se tudíž velmi rychle vrátí a dále už jen profituje z luxusu automatizovaného vytápění.

kour_tv007Zajišťujeme automatizaci vytápění a chlazení v celé jeho šíři. Jedná se především o řízení výkonu tepelných zdrojů, regulaci výkonu přenosové soustavy, regulaci výkonu topných těles a hlídání veškerých havarijních stavů.  Úspěšně regulujeme velké parní a plynové kotelny. Stejně tak i kotelny na alternativní zdroje energie, jako jsou kotle na biomasu, nebo tepelná čerpadla či solární kolektory. Dokážeme navázat i na regulaci mnohých konkurenčních řídících systémů.

kour_tv009Díky námi používaným, volně programovatelným řídícím systémům, jsme schopni provázat většinu technologických celků s ohledem na optimalizaci ekonomicko-technologických nákladů. Máme letité zkušenosti jak s řízením dodávky tepla určeného k vytápění objektů, tak i s distribucí TUV (teplé užitkové vody). Snažíme se, aby celá otopná soustava byla regulována s maximálním ohledem na robustnost s dostatečnou predikcí všech poruchových dějů. TV (topná voda) určená k vytápění je vždy dodávána v návaznosti na venkovní teplotu, tak aby se dostatečně predikovaly ztráty prostupem a větráním v objektech. Obdobně je tomu s množstvím akumulované TUV v obdobích špičkových odběrů.

kour_tv008Řídíme také dodávky tepla z výměníkových stanic (parních i horkovodních). Dále regulujeme čistě elektrické tepelné zdroje jako Sahary nebo sálavé panely. Jsme schopni každou aplikaci přizpůsobit přesně na míru zákazníkovi tak, aby dosáhl maximálních provozně ekonomických úspor. Díky automatizovanému způsobu regulace tepelné soustavy je možné zredukovat i personální řady, dříve nezbytné k jeho provozu.

kour_tv004K obsluze a zobrazení celkového stavu tepelné soustavy následně poskytujeme řídící a vizualizační aplikace (SCADA/HMI). Jedná se o aplikace v prostředí ControlWeb nebo Tirs.Net. Díky těmto prostředím získáte nejen celkový dohled nad řízenou soustavou, ale také možnost vzdálené správy všech regulovaných parametrů.

Komentáře nejsou povoleny.

  • Ukázky našich vizualizací

    mondo_2 mondo_1 rd_1_resize mondo_3
  • Námi řízené technologie

    josefov-letiste-kotelna plynova-turbina-cesky-brod vymenikc27_2 lazne-bohdanec
  • SWcontrol Cyklo team

    dsc03982_resize set_1